JAKO ADMINISTRATOR STRONY
SYBERYJSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA
W TOMSKU (ROSJA)
ZAWIESZAMY JEJ DOSTĘPNOŚĆ
W PROTEŚCIE PRZECIWKO AGRESJI WOBEC UKRAINY
ZARZĄD FUNDACJI SZTUKI PIANISTYCZNEJ
IM. HENRYKA NEUHAUSA
WWW.NEUHAUS.ORG.PL


AS THE WEBSITE ADMINISTRATOR
OF THE SIBERIAN INTERNATIONAL CHOPIN PIANO COMPETITION
IN TOMSK (RUSSIA)
WE SUSPEND ACTIVITY OF COMPETITION’S PAGE
IN PROTEST AGAINST AGGRESSION TOWARDS UKRAINE
THE MANAGEMENT BOARD
OF THE HENRY NEUHAUS PIANO ART FOUNDATION
WWW.NEUHAUS.ORG.PL